Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2013

independentYou
Pisz do mnie czasem, bo umieram. Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz. A później wyślij.

— PISZ.
Reposted fromzenibyja zenibyja viawszystkodupa wszystkodupa

October 06 2013

8771 1601

iam / agirlnamedhope

independentYou
Gdybyś zobaczył szczęście, które dzięki Tobie miała, nie odważyłbyś się jej tego odebrać
Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna
independentYou

Ktoś tutaj był i był, 

a potem nagle zniknął

i uporczywie go nie ma.

— Pani Szymborska <3
Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna
independentYou
Samotność to stan, w którym uświadamiasz sobie, że po przebudzeniu czeka Cię pusty dzień
Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna

October 02 2013

independentYou
independentYou
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.

September 07 2013

independentYou
Nie potrafię tego zrozumieć.Tej nieobecności. W jednej minucie jest człowiek, a w drugiej już go nie ma. Najpierw opowiadasz mu wszystko o sobie, o planach jakie masz, zna Cię lepiej niż Ty sam siebie, a potem tak nadzwyczajnej w świecie, nie masz w ogóle do niego dostępu. Stojąc obok Ciebie czujesz, że jest jakiś obcy, a przecież taki nie był, pamiętasz go. Pamiętasz wszystko co z nim związane. Jesteś przesiąknięta wspomnieniami, aż do szpiku kości. Nie możesz pojąc tego dlaczego to wszystko potoczyło się tak, a nie inaczej. Wciąż myślisz ,że to jest jakiś głupi żart, że on niebawem wróci ,że to wszystko się skończy i okaże jednym wielkim nieporozumieniem.
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa

September 02 2013

independentYou
0731 63d4
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viawszystkodupa wszystkodupa
independentYou
2389 5def 500
Reposted fromnfading nfading viawszystkodupa wszystkodupa
independentYou
6371 bcc0
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viawszystkodupa wszystkodupa

September 01 2013

independentYou
Ludzie, którzy mają całkowicie puste łby, zawsze żyją najdłużej. Niczym się nie martwią, ciśnienie krwi mają w normie i nie grozi im, że wykorkują na serce albo wylew.
— Stephen King
independentYou
4184 8066
Reposted fromShini Shini viawszystkodupa wszystkodupa
independentYou
0371 3cc7
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia viawszystkodupa wszystkodupa
1580 da99
Reposted fromstfn stfn viawszystkodupa wszystkodupa
independentYou
8415 6cb4 500
independentYou
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spokam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi Cię takiej, jaką jesteś.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa
independentYou
1268 1595
Reposted frombadhairday badhairday viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl